Erdem Temalı Eğitim Modeli

Dünya'nın tüm çocukları için "iz" bırak!

E-Tema Erdem Temalı Eğitim Modeli Nedir?
E-Tema; erdemleri tema alan, eğitimin tamamında ahlaki gelişimi destekleyen, oyun temelli, çocuk merkezli, deneyimi önceleyen bir eğitim modelidir.

Bu modelin hazırlık süreci boyunca akademisyenler, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlarla çalıştay ve toplantılar düzenlenmiş, yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok anaokuluna kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 3000’den fazla çocuk hikaye kitabı incelenerek pek çok oyun, etkinlik ve özgün eğitim materyali geliştirilmiştir.

ÜÇ ADIMDA E-TEMA

ERDEM TEMALI
E-Tema’da yer alan her bir erdemin kazanımları tüm derslere planlı olarak yayılmıştır. Matematikten bilime, dramadan oyun ve atölyelere dek her etkinlikte bu kazanımlara rastlanır. Böylece E-Tema çocukların ömür boyu devam edecek karar alma süreçlerinde erdemli seçimler yapmaları için gerekli olan iradeyi kazanmalarını sağlar.

OYUN TEMALI
E-Tema çocuklarla birlikte hayata oyun penceresinden bakar. Çocuklar sınıf, bahçe ve oyun alanında, eğitici materyalleri de kullanarak oyunlarla gün boyu etkin gelişim sağlarlar. Böylece hem eğlenip öğrenmekte hem de kendilerini özgürce ifade edebilmektedirler. Programda yer alan 500’den fazla eğitici oyun sayesinde fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir.

AKTİF VE ÜRETKEN
E-Tema’da çocuklar sadece izleyen ve dinleyen değil aynı zamanda yapan, deneyen, çaba gösteren ve üretendir. Her bir etkinlik planlanırken çocuğun aktif olması hedeflenmiştir. Yanı sıra E-Tema analitik düşünmeyi planlı olarak öğretir. Sormayı, merak etmeyi ve araştırmayı teşvik eder. Çocukların hayal gücünü zenginleştirerek onları çeşitli eserler üretmeye ve özgün tasarımlar yapmaya yönlendirir. Problem çözme becerileri gelişen çocuklar okulda, evde ve sosyal hayatta çözüm üreten bireyler olurlar.

Erdem Temalı Eğitim Modeli

E-tema Hangi Yetkinlikleri Kazandırır

  • İradeli Yaklaşım ve Ahlâki Olgunluk

  • Anadil ve Yabancı Dilde İletişim

  • Matematik ve Bilimde Temel Yetkinlikler

  • Öğrenmeyi Öğrenme

  • Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık

  • İnsiyatif Alma ve Girişimcilik

  • Sanat ve Spora Dair Yetkinlikler

  • Çözüm Üretmek ve Analitik Düşünme

  • Dijital Yetkinlik

Erdem Temalı Eğitim Modeli

E-Tema’nın İlkeleri

• E-Tema çocuk merkezlidir, tüm etkinlikler her bir çocuğun bireysel farklılıkları, ilgi, ihtiyaç ve fikirleri dikkate alınarak hazırlanır. Çocuklar, öğrenmenin yüzlerce yolundan dilediğini seçmekte özgür bırakılır.
• E-Tema’da ahlaki gelişim hayatın her alanına ve programdaki her derse yayılmıştır. Çocuklarımıza aile, toplum ve vatanlarına bağlı, ahlaklı, özüne güvenen ve sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişebilecekleri bir ortam sunulur.
• E-Tema oyun temelli bir eğitim modelidir. Eğlencelidir, çocukların mutluluğu ve ruhsal gelişimini ön planda tutar.
• E-Tema üretkenliği destekler, inovasyon ve farklı düşünme becerileri kazandırır. Çocukların sağlıklı ve doğal malzemeler kullanarak kendi eğitim materyallerini üretmesini sağlar.
• E-Tema akran öğrenmesini teşvik eder ve çocuklara bunun için fırsatlar oluşturur. Merakı, araştırmayı, çözüm üretmeyi ve takım ruhunu destekler.
• E-Tema çocukların kimlik gelişimini destekler, çocuğun kendini tanımasını ve irade geliştirmesini sağlar. Ayrıca çocukların çevre ile iletişimini artırarak sosyal sorumluluk bilinci kazandırır.
• E-Tema analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazandırır. Bilim ve matematiği hayatın içindeki işleviyle bağlantılı olarak sunar, analiz ve sentez yapılmasına rehberlik eder.
• E-Tema’da okul, aileler ve çocuklardan oluşan iletişim halkası eğitim için önemli bir zincir olarak değerlendirilir.
• E-Tema çocukların çevre ile iletişimini artırarak sosyal sorumluluk bilinci kazandırır. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, topluma hizmet etmeye gönüllü çocuklar yetiştirir.

Etkinlik Temelli Kur’an-ı Kerim Eğitim Programı

3-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun, eğlenceli etkinlik ve oyunlar içeren Kur’an-ı Kerim eğitim programımız sayesinde harf ve harekeler, dua ve sûreler, hadis-i şerif ve esmâi hüsna içeriği çocuklara kalıcı yöntemlerle öğretilmektedir. Dua Hazinem adlı grup derslerinde (talim) kullanılan, çocukların mizaç ve motivasyon farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan, eğlenceli “eğitim modülleri” yoluyla akran öğrenmesi gerçekleşmekte, etkinlik süreci gün boyu devam eden birebir derslerle de desteklenmektedir. Bu program sayesinde amacımız çocuklara Kur’an-ı Kerim’i sevdirerek öğretmek ve Kur’an-ı Kerim okumayı keyif aldıkları, dört gözle bekledikleri bir rutin haline getirmelerini sağlamaktır.

Erdem Temalı Eğitim Modeli - İngilizce Programı

3-6 yaş grubu çocuklara yönelik E-Tema English programımız ile İngilizce’nin eğlenceli bir içerikle, kalıcı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Uzman kadromuz tarafından E-Tema’ya özel olarak hazırlanmış plan, oyun, etkinlik, video ve şarkılar içeren bu program sayesinde çocuklara çeşitli kelime ve kavramlar, günlük yaşamda kullanılan cümleler öğretilmekte, İngilizce’yi anlama ve konuşma becerisi kazandırılmaktadır. Bu program hazırlanırken çocukların zihnen ve bedenen etkin olarak derse katılmalarını sağlayacak, öğrenci merkezli metotlar takip edilmiş, deneyim yoluyla öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Hazırlanan aktiviteler; eğlenceli, dikkat çekici ve çocukların dünyasına dair amaçlar sunan öğeler barındırdığı için onların dile karşı pozitif tutum geliştirmesini, sınıfta daha aktif olmasını sağlamaktadır.

Erdem Temalı Eğitim Modeli

E-tema Etkinliklerinden Fotoğraf & Videolar

OKULLARIMIZ

Bir çocuk için,
her çabaya değer...